Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και υποστήριξης σε καταστάσεις υψηλού διακυβεύματος.

Εκπαίδευση

Είτε χρειάζεστε μία ημερήσια εξειδικευμένη εκπαίδευση είτε ένα ολοκληρωμένο ετήσιο σχέδιο εκπαιδεύσεων το οποίο να καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης των εργαζομένων και των τμημάτων του οργανισμού σας, μπορούμε να παρέχουμε μια σειρά αξιόπιστων λύσεων που σίγουρα θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.
Μετά από ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορίζουμε και προτείνουμε καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και λύσεις L&D που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και την κουλτούρα της εταιρείας.
Η εκπαιδεύσεις βελτιώνουν τα αποτελέσματά σας στις διαπραγματεύσεις, στις συνεντεύξεις εργασίας, στην ασφάλεια πληρωμάτων, στην ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους, στην πρόληψη της απάτης, στη διαχείριση συγκρούσεων κ.λπ.

Προσλήψεις και έλεγχος ιστορικού

 Σχεδιάζουμε και εκτελούμε συνεντεύξεις πρόσληψης και διαχειριζόμαστε τη διαδικασία ελέγχου ιστορικού, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών, της επικοινωνίας με συστάσεις, της επαλήθευσης της ακρίβειας και της γνησιότητας των πληροφοριών που παρέχουν οι υποψήφιοι, του ιστορικού απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των διαπιστευτηρίων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπραγματεύσεων

Συμβουλεύουμε, σχεδιάζουμε, ή και υλοποιούμε διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τους σκοπούς των εντολέων μας. Συγκεντρώνουμε, ελέγχουμε και επαληθεύουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Πρόληψη και διερεύνηση απάτης

Υποστηρίζουμε έρευνες και σχέδια πρόληψης της απάτης, προετοιμάζοντας ή και εκτελώντας συνεντεύξεις και επαληθεύουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες.