Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Συναισθηματική νοημοσύνη
Ανάλυση Συμπεριφοράς
Γλώσσα Σώματος

Ανίχνευση Ψεύδους
Επιρροή
Profiling

Το Body Language Institute είναι το κορυφαίο Ινστιτούτο στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στη συναισθηματική νοημοσύνη και στη δομημένη χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Πιστεύουμε στην αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης και στη σιωπηλή δύναμη της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε διευθύνοντες συμβούλους, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών καθώς και πολιτικούς να ενισχύσουν την επαγγελματική τους επιρροή και την αποτελεσματικότητά τους, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των παραμέτρων της συναισθηματικής νοημοσύνης και της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Επιπλέον, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να κατανοούν και να μεταφράζουν τη μη λεκτική επικοινωνία καθώς και εν γένη τη συμπεριφορά των συνομιλητών τους, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται, και να επηρεάζουν αποτελεσματικά

Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στοχεύουν στην κατανόηση, ανάπτυξη και χρήση αυτών των αόρατων σημάτων, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας αφενός μεταδίδουν εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, κύρος και αφετέρου είναι σε θέση να ‘’διαβάζουν΄΄ τους ανθρώπους και να αποκωδικοποιούν συμπεριφορές.
Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για την ικανοποίηση ειδικών αναγκών για επαγγελματίες υψηλού επιπέδου.
Η ακεραιότητα αποτελεί ζωτική αρχή στην πρακτική μας. Δημιουργούμε μια βοηθητική και ενθαρρυντική ατμόσφαιρα εκπαίδευσης, τηρώντας τα ηθικά πρότυπα και διατηρώντας την ανωνυμία σε όλες τις εκπαιδεύσεις μας.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας και να επιτύχετε νέα ύψη επαγγελματικής επιτυχίας.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά τη ζωή…
Την επιτυχημένη ζωή…
Κάντε μια παύση για λίγο και σκεφτείτε.
Πώς θα μπορούσατε ενδεχομένως να επηρεάσετε τη ζωή σας με τις παρακάτω ικανότητες;
Πως θα επηρέαζαν τη ζωή σας οι παρακάτω ικανότητες:

• Η ικανότητά σας να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας σε πραγματικό χρόνο και να κατανοείτε τα όριά σας.
• Η ικανότητά σας να ”διαβάζετε” τις προθέσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω σας αποκωδικοποιώντας τη συμπεριφορά τους.
• Η ικανότητά σας να προσαρμόζετε αυτόματα τη συμπεριφορά σας ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις.
• Η ικανότητά σας να αναγνωρίζετε και να επηρεάζετε τα συναισθήματά σας και, κατά συνέπεια, τη συμπεριφορά σας.

Θα μπορούσαν οι παραπάνω ικανότητες να σας βοηθήσουν στην καθημερινή επαγγελματική σας ζωή, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως, βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην άσκηση ηγεσίας, καλύτερα αποτελέσματα σε προσλήψεις, πωλήσεις και διαπραγματεύσεις, αποτελεσματικότερη πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, ενίσχυση της ασφάλειας πληρωμάτων, ή η βελτίωση των εκπαιδευτικών εμπειριών;


Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να αντιδράμε στις καταστάσεις με περίσκεψη και αποτελεσματικότητα καθώς και να καθοδηγούμε τις εξελίξεις αντί απλά να ακολουθούμε.


Εν ολίγοις, είναι μια κρίσιμη δεξιότητα για όποιον θέλει να επιτύχει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της μη λεκτικής επικοινωνίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η μη λεκτική επικοινωνία είναι στενά συνδεδεμένοι τομείς της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν και σχετίζονται μεταξύ τους.

Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δύο έννοιες συσχετίζονται:

Έκφραση συναισθημάτων

Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με ελεγχόμενο και κατάλληλο τρόπο. Η ικανότητα αυτή επεκτείνεται και στις μη λεκτικές εκφράσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούν μια ήρεμη και ανοιχτή στάση του σώματος για να μεταδώσουν αξιοπιστία και ενσυναίσθηση, ευθυγραμμίζοντας τα μη λεκτικά τους σήματα με το προφορικό τους λόγο προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

Επίλυση συγκρούσεων

Σε καταστάσεις σύγκρουσης, τα μη λεκτικά συνθήματα μπορούν είτε να κλιμακώσουν είτε να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για να ερμηνεύουν σωστά τα μη λεκτικά σήματα και προσαρμόζουν τις δικές τους μη λεκτικές αντιδράσεις για να προωθήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον.

Ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να αντιλαμβάνεστε τις συναισθηματικές εμπειρίες των άλλων. Οι μη λεκτικές ενδείξεις συχνά παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερα στο να παρατηρούν αυτά τα συνθήματα και να ανταποκρίνονται κατάλληλα, γεγονός που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

Κατανόηση των συναισθημάτων

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης και διαχείρισης των δικών μας συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων. Η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου και τα χαρακτηριστικά της φωνής, χρησιμεύει συχνά ως το όχημα μέσω του οποίου εκφράζονται και γίνονται αντιληπτά αυτά τα συναισθήματα. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι συνήθως πιο επιδέξια στην ερμηνεία των μη λεκτικών μηνυμάτων των άλλων ανθρώπων γεγονός που ενισχύει την ικανότητά τους να κατανοούν με ακρίβεια τους συνομιλητές τους.

Ηγεσία και επιρροή

Οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να επηρεάζουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους γύρω τους τόσο μέσω της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η ικανότητά τους να ευθυγραμμίζουν τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής τους με τα μηνύματά τους, τους βοηθά να εμπνέουν, να παρακινούν και να προκαλούν σεβασμό. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι θεμελιώδης για τις επιτυχημένες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης οδηγεί σε βελτίωση των δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές σχέσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Γλώσσα σώματος; Τι είναι πάλι αυτό;

Η γλώσσα του σώματος εξετάζει το σύνολο των μη λεκτικών μηνυμάτων ( κινήσεις, μικροεκφράσεις προσώπου και χαρακτηριστικά φωνής) που όχι μόνο συναντάμε καθημερινά αλλά και εμείς οι ίδιοι εκπέμπουμε.

Καθημερινά επικοινωνούμε και μη λεκτικά. Με κινήσεις, εκφράσεις ακόμα και με όταν επιλέγουμε να μη μιλήσουμε.

Τα λόγια μεταφέρουν πληροφορίες – όχι πάντα αληθείς- καθώς αυτό που λέμε είναι απολύτως ελεγχόμενο και μπορεί να προαποφασιστεί.

Τα μη λεκτικά μηνύματα όμως είναι μη ελεγχόμενα και αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις και διαθέσεις των ανθρώπων.

Με απλά λόγια. Η γλώσσα του σώματος αποκαλύπτει τα πραγματικά συναισθήματα και τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων ανεξάρτητα με το τι ισχυρίζονται. Δηλαδή τι πραγματικά σκέφτεται αυτός ή αυτή που έχετε απέναντί σας και τι θα κάνει ασχέτως με το τι σας λέει.

Εσείς έχετε τις απαντήσεις?

  • Πόσα ψέματα ακούτε καθημερινά?
  • Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πως μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος εννοεί αυτό που λέει ?
  • Πώς μπορείτε να αποκωδικοποιείτε αυτό που βλέπετε?
  • Πώς μπορείτε να αντιδράτε σε μη λεκτικά σήματα?
  • Τί γνωρίζετε για την ανίχνευση ψεύδους?
  • Γιατί το σώμα δε μπορεί να πει ψέματα?
  • Πώς αυτή η γνώση μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη και την επιτυχία σας?

Μικροεκφράσεις Προσώπου

Ο όρος μικροεκφράσεις προσώπου αναφέρεται σε μη ελεγχόμενες συσπάσεις μυών του προσώπου με διάρκεια μισού δευτερολέπτου ή και μικρότερη και οι οποίες εμφανίζονται ως αποτέλεσμα πραγματικών συναισθημάτων και πραγματικών προθέσεων.

Με απλά λόγια. Οι μικροεκφράσεις προσώπου αποκαλύπτουν τα πραγματικά συναισθήματα και τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων ανεξάρτητα με το τι ισχυρίζονται.

Εσείς ξέρετε να τις αποκωδικοποιείτε?

Επιρροή

O όρος επιρροή αναφέρεται στη προσπάθεια να επιδράσουμε και στο τέλος να τροποποιήσουμε την άποψη και τη γνώμη ενός τρίτου για μία κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Καθημερινά στο επαγγελματικό αλλά και προσωπικό περιβάλλον προσπαθούμε να πείσουμε για τη γνώμη μας. Για να έχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα αυτές οι προσπάθειες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές και συγκεκριμένες τακτικές προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεών μας στην επιρροή. Μην αφήνετε τίποτα στη τύχη του…

Profiling

Δύο πιθανοί ορισμοί είναι οι εξής.
΄΄H διαδικασία κατάταξης ενός ατόμου βάση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεών του΄΄ ή ΄΄Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης ενός ατόμου και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του΄΄. Όποιον ορισμό και αν προτιμάτε ένα είναι βέβαιο. Η ικανότητα να γνωρίζεις με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και τις τάσεις των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι μπορεί κάποιος να περιμένει και σε ποιον μπορεί να βασιστεί. Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεών μας στο profiling.