Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

EmoNEGO EXPERTISE​

EmoNEGO EXPERTISE

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διαπραγμάτευση. Επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα και να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στα συναισθήματα των άλλων.
Οι διαπραγματευτές με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη υπερέχουν στην οικοδόμηση σχέσεων, στην εξεύρεση κοινού εδάφους και στην επίτευξη αμοιβαία επωφελών συμφωνιών, με αποτέλεσμα πιο επιτυχημένα αποτελέσματα και ισχυρότερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης, μαζί με την ικανότητα να αναγνωρίζουν την αξιοπιστία και τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων είναι το κλειδί για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις

Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων

Προβλήματα που λύνει η Εκπαίδευση

Αναποτελεσματικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης ή έλλειψη δομημένων στρατηγικών;

Παρέχουμε άμεσα εφαρμόσιμες και πρακτικές στρατηγικές για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις.

Ελλιπής συναισθηματικός έλεγχος ή δυσκολίες στην αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων;

Ενισχύουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη για καλύτερο συναισθηματικό έλεγχο και
ενσυναίσθηση.

Αδυναμία ερμηνείας της συμπεριφοράς και των σκέψεων της άλλης πλευράς;

Διδάσκουμε δεξιότητες για να αναγνωρίζετε και να αναλύετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά και τα
συναισθήματα των ανθρώπων που έχετε απέναντί σας.

Ζητήματα εξαπάτησης και αξιοπιστίας: Δυσκολία στον εντοπισμό παραπλανητικών συμπεριφορών και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της άλλης πλευράς;

Παρέχουμε τεχνικές για τον εντοπισμό της εξαπάτησης και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας όσων ακούτε.

Σας διαφεύγουν κρίσιμες μη λεκτικές ενδείξεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων;

Με τη μέθοδο S.B.I.E.T. μαθαίνετε να αποκωδικοποιείτε συμπεριφορές σε πραγματικό χρόνο.

Απροσδιόριστες προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες: Μη κατανόηση των προσωπικών δυνατών σημείων και των τομέων που χρήζουν βελτίωσης;

Το τεστ TEIQue προσφέρει πλήρη εικόνα σχετικά με τη συναισθηματική σας νοημοσύνη.

Εκπαιδευτικές επιλογές

The Essential

Mία Εκπαίδευση 8 ωρών δια ζώσης ή online

The advanced

Mία Εκπαίδευση 8 ωρών δια ζώσης ή online

+ δίωρη υποστήριξη σε μηνιαία βάση για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.

The master

Δύο Εκπαιδεύσεις 8 ωρών ( συνολικά 16 ώρες) δια ζώσης ή online

+ δίωρη υποστήριξη σε μηνιαία βάση για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

Ενότητα Ι​

Τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων

(σύντομη αναφορά)

Στην πρώτη ενότητα θα συζητήσουμε τους βασικούς όρους των διαπραγματεύσεων και τις ερμηνείες τους. Θα συζητήσουμε την έννοια της B.A.T.N.A., τις στρατηγικές και τις τακτικές διαπραγμάτευσης και τα στάδια προετοιμασίας.

Ενότητα ΙI

Συναισθηματική νοημοσύνη

Σε αυτή την ενότητα, θα διερευνήσουμε τον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των συναισθημάτων, των μοντέλων Σ.Ν, των διαστάσεών τους και των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης, προτείνοντάς την ως σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα αυτό.

Ενότητα ΙII

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας και ανίχνευση ψεύδους

Θα διερευνήσουμε τον τομέα της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εξαπάτησης, αναφερόμενοι στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λένε ψέματα και στον ρόλο των κινήτρων.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αναγνώριση ψεύδους, θα εξοικειωθούμε με την αναγνώριση αποκλίσεων στον προφορικό λόγο, στις κινήσεις του σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου.

Ενότητα ΙV

Εργαλεία για αποτελεσματική διαπραγμάτευση

Σε αυτή την ενότητα, θα εξοικειωθούμε με μια τεχνική που μας επιτρέπει να έχουμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε χωρίς να ρωτάμε, απλά αποκωδικοποιώντας συμπεριφορές σε πραγματικό χρόνο. Την ονομάζουμε S.B.I.E.T. (Statements Based Information Extraction Technique).

Ενότητα V

Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

TEIQue- sort form

(upon request)

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης της Σ.Ν και θα αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις που συσχετίζονται με τη διενέργεια αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων.

Ενότητα VI

Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα - Συζήτηση

Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη από την εκπαίδευση και θα καθορίσουμε ένα σχέδιο δράσης

Σας ακούγεται ενδιαφέρον;
Συμπληρώστε τη φόρμα

Κατεβάστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης (PDF)

Προγραμματίστε μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση με τον εκπαιδευτή