Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Safety on board

Safety on board

(8 ώρες δια ζώσης ή online)

Το ανθρώπινο λάθος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια επί του σκάφους.
Μια αδύναμη κουλτούρα ασφάλειας αυξάνει την πιθανότητα ανθρώπινων σφαλμάτων. Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και η επιτυχημένη επικοινωνία ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας και η κουλτούρα ασφάλειας μειώνει τα ανθρώπινα λάθη. Η ασφάλεια επί του σκάφους για το πλήρωμα αλλά και τους επιβαίνοντες είναι σημαντική σε κλάδους όπως η αεροπορία και η ναυτιλία. Τα μέλη του πληρώματος με συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να χειρίζονται καταστάσεις υψηλής πίεσης, να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, ώστε να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν τα ατυχήματα, να βελτιώσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση των πληρωμάτων τους μέσω στοχευμένων εκπαιδεύσεων στη συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία.

Η Εκπαίδευση

(προσφέρεται σε ομάδες ή ατομικά κατόπιν συνεννόησης)

Ενότητα Ι​

Συναισθηματική Νοημοσύνη

(1 workshop)

Η συναισθηματική νοημοσύνη και οι παράγοντες / ικανότητες που την εξασφαλίζουν, αναφέρονται από τις έρευνες ως βασικός παράγοντας μείωσης κινδύνου, μείωσης ανθρώπινου λάθους και αποτελεσματικής – ασφαλής λειτουργίας.
Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί ο όρος και οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης
καθώς και θα εξεταστούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη μέσω δομημένης εισήγησης και ασκήσεων.

Ενότητα ΙI

Λεκτική και Μη λεκτική επικοινωνία

(1 workshop)

Βασική διάσταση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι η αναγνώριση της συμπεριφοράς, της στάσης, των συναισθημάτων και της ακεραιότητας των ανθρώπων γύρω μας. Βασικό εργαλείο σε αυτή τη κατεύθυνση είναι ικανότητα αποκωδικοποίησης των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων.
Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας και θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα πιο σημαντικά Red Flags αυτής. Επίσης θα μάθουν να αποκωδικοποιούν λεκτικά σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε μη αξιόπιστα μηνύματα καθώς και με ποιο τρόπο μπορούν να αντιδράσουν σε αυτά.

Ενότητα ΙII

Αποτελεσματική Επικοινωνία και ασφάλεια

(1 workshop)

‘’ Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επικοινωνία είναι ότι νομίζουμε ότι αυτή συνέβη…’’
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τη σημασία της επικοινωνίας και το ρόλο που αυτή
διαδραματίζει στην ασφάλεια. Θα αναφερθούμε στα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία, σε
επικίνδυνες και αναποτελεσματικές πρακτικές επικοινωνίας και οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το δικό τους προσωπικό επικοινωνιακό προφίλ.

Ενότητα ΙV

Profiling

(1 workshop)

Σε αυτή την ενότητα θα προσεγγίσουμε το έλλειμα επικοινωνίας υπό όρους προσωπικότητας.
Θα αναφερθούμε στους τέσσερις βασικούς τύπους προσωπικότητας, τις αδυναμίες και τα
προτερήματά τους και θα κατανοήσουμε ποιες μπορεί να είναι οι πραγματικές πηγές της
αναποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ενότητα V

Παρατηρητικότητα – Προσοχή (Attentiveness) και ασφάλεια

Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τη σημασία της προσοχής και παρατηρητικότητας σε
περιβάλλον με απαιτήσεις ασφάλειας. Ο ρόλος και ο μηχανισμός της μνήμης και με ποιο τρόπο να συγκρατείτε ότι πραγματικά σας χρειάζεται.

Ενότητα VI

Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα - Συζήτηση

Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη από την εκπαίδευση και θα καθορίσουμε ένα ατομικό σχέδιο δράσης

Σας ακούγεται ενδιαφέρον;
Συμπληρώστε τη φόρμα

Κατεβάστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης (PDF)

Προγραμματίστε μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση με τον εκπαιδευτή