Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

VIP Master programme

(Certified body language and lie detection programme)

Payment Plan

Συνολικό Κόστος

Επένδυσης 1100 Ευρώ

Προκαταβολή

150 Ευρώ

Υπόλοιπο

950 ΕυρώΧρόνος Καταβολής

Ποσό ( Ευρώ)

Μετά το τέλος της 1ης εβδομάδας εκπαίδευσης

300

Μετά το τέλος της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης

350

Μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας εκπαίδευσης

300Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Σημαντικό!!!

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας.

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή