Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Silver Bullet Strategies

Το Silver Bullet Strategies αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 9 εβδομάδων, στο πεδίο του non verbal, των διαπραγματεύσεων, της συναισθηματικής νοημοσύνης του profiling και όχι μόνο…

Παρέχει άκρως απαραίτητες γνώσεις  και εφαρμογές για θέσεις C- level  και εξασφαλίζει τις  δεξιότητες οι οποίες κάνουν πραγματικά τη διαφορά σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Εκπαίδευση ζωής, την οποία απλά δε πρέπει να παραλείψετε να παρακολουθήσετε.

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

Κανάλια επικοινωνίας

Ποια είναι τα 6 κανάλια επικοινωνίας και ποια τα κριτήρια αξιοπιστίας σε κάθε ένα από αυτά. Ο ορισμός των ‘’ διαρροών’’ στη συμπεριφορά, με ποιο τρόπο αυτές εμφανίζονται, πως αξιολογούνται, πως να τις αναγνωρίσετε και με ποιο τρόπο να αντιδράσετε.

Ψυχοφυσιολογία

Ο ρόλος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στα αποτελέσματά μας. Με ποιο τρόπο και με ποιο μηχανισμό εμφανίζεται οτι νιώθουμε στο σώμα και τη φυσιολογία μας. Τι συμβαίνει όταν αποκρύπτουμε πληροφορίες και ποια check points έχουν σημασία.

Διαπραγμάτευση

Αρχές διαπραγμάτευσης. Στρατηγικές. Τακτικές. Σχεδιασμός διαπραγματεύσεων. Εκπαίδευση διαπραγματευτών. Το ψεύδος στη διαπραγμάτευση και η σπουδαιότητα της αξιολόγησης αξιοπιστίας. Η σημασία της αποκωδικοποίησης της γλώσσας του σώματος, Case studies.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, ποια είναι η σημαντικότητα και γιατί αποτελεί τη βάση για την επιτυχή εφαρμογή οτιδήποτε άλλου μοντέλου, η προσέγγιση Daniel Goleman, τι απαιτείται στην εφαρμογή της και πως να την αναπτύξετε. Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης Τ.E.I. Questionnaire.

Mindfulness and Attention

Για ποιο λόγο η ικανότητα εστίασης ( focus) στις επαγγελματικές συζητήσεις είναι κομβικής σημασίας. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε μπορεί να εστιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και τι αυτή η λειτουργία στοιχίζει. Πως να ανακτούμε τις χαμένες πληροφορίες in real time. Ποιοι είναι οι τρόποι βελτίωσης της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Συναισθήματα

Ποιες είναι οι 7 ομάδες συναισθημάτων, ποιος ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις και με ποιο μηχανισμό επηρεάζουν τα αποτελέσματά μας. Τι σημαίνει η αλληλουχία Συναίσθημα 🡪 Πράξη 🡪 Αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο μπορούμε να επέμβουμε στη διαδικασία αλλάζοντας το παιχνίδι.

Γλώσσα Σώματος

Ποιες είναι οι 77 κινήσεις που συναντάτε καθημερινά, τι σημαίνουν σε κάθε περίπτωση και πως να αντιδράσετε.

Μικροεκφράσεις Προσώπου

Τι είναι οι μικροεκφράσεις του προσώπου, γιατί έχουν μικρή διάρκεια εμφάνισης και πως να τις εντοπίζεται. Ποιες είναι οι 25 παραλλαγές εμφάνισης των μικροεκφράσεων στο πρόσωπο και τι σημαίνει η κάθε μία.

Ψεύδος – Never be lied again.

Το φαινόμενο ψεύδος, Ανατομία του Ψεύδους, Γιατί οι άνθρωποι λένε ψέματα, Τεχνικές ανίχνευσης ψεύδους σε επαγγελματικό και προσωπικό περιβάλλον

Profiling – Τυπολογίες προσωπικοτήτων

Τι είναι το Profiling και γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε κάθε φορά ποιον έχουμε απέναντί μας, Θεωρία προσωπικοτήτων, Μοντέλο Mayers- Brigs, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μίας προσωπικότητας, οι 4 βασικοί χαρακτήρες και πως να τους αναγνωρίσετε.

Manipulation

Θεωρία χειραγώγησης, Χαρακτήρες χειραγωγών και βασικά τα βασικά χαρακτηριστικά τους, Ψυχολογικές τεχνικές χειραγώγησης, Συμπεριφορές χειραγωγών, Συναισθηματική χειραγώγηση, Τα τέλεια θύματα, Αντίμετρα, Ο ρόλος της ανίχνευσης ψεύδους και της αναγνώρισης της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Επιρροή ( influence)

Βασικές αρχές επιρροής, μεθοδολογία άσκηση επιρροής σε 5 βήματα, Σύνδεση με το profiling ( επιρροή ανά τυπολογία προσωπικότητας)

Μεθοδολογία Αποτελεσματικών Συζητήσεων

Οι επαγγελματικές συζητήσεις ορίζονται ως “συζητήσεις με σκοπό’’ . Εξετάζουμε τη σπουδαιότητά τους, τα συνήθη μοντέλα οργάνωσης, timeline, check points, και προσέγγιση / μεθοδολογία με άξονα τη παρατήρηση και τη προετοιμασία. Είδη συνεντεύξεων, ανακριτική, casual conversation, τεχνικές εκμαίευσης πληροφορίας, frame works, σχεδιασμός, η εφαρμογή ανακριτικών τεχνικών προσαρμοσμένων σε επαγγελματικές συζητήσεις για την εκμαίευση πληροφοριών.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος

Ο εκπαιδευτής σας

Tο πιστοποιητικό από τον nocn

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

4.600,00

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή