Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Advanced VIP Master programme

Εκπαίδευση στη γλώσσα σώματος,
στην Ανίχνευση Ψεύδους, στην Επιρροή και στο Profiling

Payment Plan

Συνολικό Κόστος

Επένδυσης  4600 Ευρώ

Προκαταβολή

150 Ευρώ

Υπόλοιπο

4450 Ευρώ

 

Χρόνος Καταβολής

Ποσό ( Ευρώ)


Μετά το τέλος της 1ης εβδομάδας εκπαίδευσης


600


Μετά το τέλος της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης


850


Μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας εκπαίδευσης


1000


Μετά το τέλος της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης


1000


Μετά το τέλος της 5ης εβδομάδας εκπαίδευσης


1000

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας. 

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Σημαντικό!!!

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας.

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή

Περιγραφή

Advanced VIP Master programme

Εκπαίδευση στη γλώσσα σώματος,
στην Ανίχνευση Ψεύδους, στην Επιρροή και στο Profiling

Payment Plan

Συνολικό Κόστος

Επένδυσης  4600 Ευρώ

Προκαταβολή

150 Ευρώ

Υπόλοιπο

4450 Ευρώ

 

Χρόνος Καταβολής

Ποσό ( Ευρώ)

Μετά το τέλος της 1ης εβδομάδας εκπαίδευσης

600

Μετά το τέλος της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης

850

Μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας εκπαίδευσης

1000

Μετά το τέλος της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης

1000

Μετά το τέλος της 5ης εβδομάδας εκπαίδευσης

1000

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας. 

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Πρώτη καταβολή


Αγορά με τμηματική καταβολή του ποσού

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Σημαντικό!!!

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας.

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή


Προγραμματισμός Online Ραντεβού