Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Negotiating with Emotional Intelligence

Δια ζώσης & Online

Μία συνάντηση - 6 ώρες

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

10.00 – 16.00

Η εκπαίδευση “Negotiate with Emotional Intelligence” αναδεικνύει τη σημασία της χρήσης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης, από την προετοιμασία έως τον τερματισμό της και αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για επαγγελματίες που επιθυμούν να επιτυγχάνουν σε διαπραγματεύσεις και να δημιουργούν βιώσιμες σχέσεις με τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους συναδέλφους τους. Μέσω της εφαρμογής αρχών συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαπραγμάτευση, οι επαγγελματίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα και εδραιώνουν επιτυχημένες επαγγελματικές σχέσεις.

Εργαλειοθήκη

Θεματικές Εισηγήσεις Παρουσιάσεις

Case Studies

2 Work shops

Οφέλη παρακολούθησης

Τα οφέλη από μια τέτοια εκπαίδευση είναι πολλαπλά. Καταρχάς, η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθάει στη δημιουργία εμπιστοσύνης βελτιώνοντας έτσι τις σχέσεις μακροπρόθεσμα.
Η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα τόσο τα δικά μας όσο και των συνομιλητών μας μας οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις και πιο εποικοδομητικές λύσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.
Η εκπαίδευση στη διαπραγματευτική συναισθηματική νοημοσύνη ενδυναμώνει τους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πίεση και τις δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης.
Τέλος, αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει αυτόματα και αντίληψη τυχόν προσπαθειών παραπλάνησης ή και εξαπάτησης από την άλλη πλευρά.

Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης

 • Γνωριμία με τους συμμετέχοντες
 • Στόχοι
 • Ορισμοί
 • Basics in Negotiations
 • Ορισμός και μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Daniel Goleman Model
 • Lansley Model
 • Παράγοντες – Συντελεστές υψηλής Συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Συναισθήματα και συναισθηματικές αντιδράσεις
 • Ο ρόλος των συναισθημάτων στις διαπραγματεύσεις
 • Ποιες είναι οι 7 ομάδες συναισθημάτων και τι σηματοδοτεί η κάθε μία
 • Πως να αξιοποιήσετε τη σχέση συναισθημάτων και συμπεριφοράς
 • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας και Ανίχνευση ψεύδους
 • Ο ορισμός και το φάσμα του ψεύδους
 • Η δομή και ο κύκλος του ψεύδους
 • Το ψεύδος σε επαγγελματικό περιβάλλον
 • Το ψεύδος στις διαπραγματεύσεις

Behavioural Analysis / Decoding

 

 1. i) Λεκτική συμπεριφορά – Linguistic

Τι ακριβώς σημαίνει κάθε λέξη

Την αποκωδικοποιείτε με ακρίβεια;

Τι είναι το ‘’Distance Language’’?

Τι είναι το  ‘’Impression Management?’’

 

 1. ii) Facial Micro – Expressions

Ορισμός Μικροεκφράσεων προσώπου

Πότε, γιατί και πως εμφανίζονται.

Ποια είναι η ερμηνεία;

S.B.I.E.T.  (Statements Based Information Extraction Technique)

Πληροφορία, η πιο σημαντική παράμετρος σε μία διαπραγμάτευση

Ανακαλύψτε και εξοικειωθείτε με συγκεκριμένο μοντέλο εκμαίευσης πληροφοριών.

Μάθετε αυτό που θέλετε χωρίς καν να ρωτήσετε.

Building Rapport

Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, η δημιουργία σχέσης και σύνδεσης έχει κρίσιμη σημασία. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Με ποιο τρόπο αυτό μπορεί επιτευχθεί; Τί λένε οι έρευνες;

ΤΙ πρέπει να κάνουμε λεκτικά και μη λεκτικά για να δημιουργήσουμε σύνδεση με το συνομιλητή μας;

Αξιολόγηση Εκπαίδευσης – Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Τόπος διεξαγωγής

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στις περιοχές Γαλάτσι, Μαρούσι ή Ψυχικό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων. Η ακριβής τοποθεσία ορίζεται 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τι θα παραλάβετε μετά την εκπαίδευση

 • Τις διαφάνειες και τις σημειώσεις της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Κόστος επένδυσης

Το κόστος επένδυσης για την εκπαίδευση είναι 350 ευρώ

Ο Εισηγητής

Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να παρακολουθήσετε

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή