Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Leading with Emotional Intelligence

Δια ζώσης

Μία συνάντηση - 8 ώρες

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

10.00΄-18.00’

Γενικές πληροφορίες

Η Ηγεσία στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, δεν αφορά μόνο τη στρατηγική και το όραμα. Είναι βαθιά ριζωμένη στην κατανόηση, την αντίληψη, τη διαχείριση του εαυτού μας αλλά και των άλλων ανθρώπων. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί το θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικής ηγεσίας. Η συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης  και της ηγετικής επιτυχίας είναι αναμφισβήτητη και αυτό το 8ωρο ταξίδι ίσως είναι εισιτήριό σας για να αξιοποιήσετε αυτή τη δύναμη. Η συγκεκριμένη άκρως διαδραστική εκπαίδευση με 6 workshops, είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να εμβαθύνει στον πυρήνα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και την ύψιστη σημασία της στην Ηγεσία. Μεταμορφώστε την ηγετική σας προσέγγιση, δοκιμάστε να συνδυάσετε την συναισθηματική νοημοσύνη με τη στρατηγική και οδηγηθείτε σε κορυφαία αποτελέσματα. Ελάτε να επαναπροσδιορίσουμε μαζί την Ηγεσία.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση ‘’Leading with Emotional Intelligence’’ απευθύνεται σε πολλούς επαγγελματίες και τομείς, καθώς η ικανότητα να κατανοείς, να διαχειρίζεσαι και να δρας με βάση τα συναισθήματα, είναι ουσιαστική για την επιτυχημένη ηγεσία σε οποιαδήποτε περιβάλλον. 

Ορισμένοι επαγγελματίες και τομείς που μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την εκπαίδευση:

Διευθυντές Εταιρειών, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέση τους με τους υφιστάμενούς τους.

Στελέχη Human Resources, οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τα συναισθήματα των εργαζομένων.

Συμβούλους, οι οποίοι συχνά διαπραγματεύονται ή συνεργάζονται με τμήματα εταιρειών.

Επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν ισχυρές και εποικοδομητικές σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Επαγγελματίες στον τομέα των Πωλήσεων, οι οποίοι  θέλουν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματά τους.

Εργαλειοθήκη

Θεματικές εισηγήσεις

7 Workshops

Οφέλη παρακολούθησης

Η εκπαίδευση ‘’Leading with Emotional Intelligence’’ προσφέρει εξαιρετικά οφέλη για τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων:

Ηγετικές Δεξιότητες: 

Οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι αποτελεσματικότεροι καθώς γίνονται ευκολότερα αποδεκτοί από τις ομάδες.

Διαχείριση Συγκρούσεων: 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη βοηθάει τα άτομα να αντιληφθούν και να διαχειριστούν τις συγκρούσεις με πιο εποικοδομητικό τρόπο, αποφεύγοντας περαιτέρω εντάσεις.

Αύξηση της Ομαδικότητας: 

Η κατανόηση και η εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία και στην ομαδικότητα.

Διαχείριση Άγχους και Ανθεκτικότητα στη Πίεση: 

Οι Ηγέτες με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη, αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις, την πίεση και το άγχος του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Αυξημένη Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα: 

Η δυνατότητα κατανόησης και ρύθμισης των δικών μας συναισθημάτων μας βοηθάει να προσαρμοζόμαστε γρηγορότερα σε νέες καταστάσεις ή αλλαγές.

Βελτίωση της Λήψης Αποφάσεων: 

Η κατανόηση των συναισθημάτων βοηθάει στην ορθή λήψη  αποφάσεων και στις συνετές και ισορροπημένες επιλογές.

Βελτίωση των ΌΛΩΝ των Διαπροσωπικών σας Σχέσεων: 

Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε θέση να δημιουργούν ισχυρότερες και υγιέστερες διαπροσωπικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.

Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης

 • Ορισμός νοημοσύνης
 • Ορισμός συναισθημάτων
 • Ορισμός και μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
 • Daniel Goleman Model
 • Mayer – Salovey Model
 • Lansley Model
 • Παράγοντες – Συντελεστές υψηλής Συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Ορισμός και τρέχουσες προσεγγίσεις 
 • Visionary Leadership
 • Strategic Leadership
 • Transformational Leadership
 • Παράγοντες – Συντελεστές επιτυχημένης Ηγεσίας
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Ηγεσία
 • Κοινοί απαιτούμενοι παράγοντες – συντελεστές και σημασία τους

Workshops

Ο στόχος του workshop είναι να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή και αναγνώριση των δικών τους συναισθημάτων σε σχέση με παλαιότερη συμπεριφορά ενός Leader και να προσδιορίσουν τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι ηγέτες για να τους προκαλέσουν τα συγκεκριμένα συναισθήματα.

Βαθμός Δυσκολίας: Χαμηλός

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αυτοαξιολογήσουν την ικανότητά τους να ακούνε καθώς να εντοπίσουν αρνητικές συνήθειες ή και μοτίβο ακρόασης τα οποία παρεμποδίζουν την οικοδόμηση καλών σχέσεων με την ομάδα τους. 

Βαθμός Δυσκολίας: Χαμηλός

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη συνήθεια να εκφράζουν την εκτίμησή τους στο χώρο εργασίας, να σκέφτονται με όρους ευγνωμοσύνης, ειδικά αν έχουν τη τάση ή ακόμα και την εκπαίδευση να σκέφτονται και να δρουν μόνο με κριτική ματιά.

Βαθμός Δυσκολίας: Υψηλός

Εκτιμώμενη διάρκεια: 35 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ή και να βελτιώσουν το επαγγελματικό όραμά τους και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες λέξεις προκειμένου να συνδέουν τις σκέψεις με αυτό.

Βαθμός Δυσκολίας: Μέσος

Εκτιμώμενη διάρκεια: 35 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι η αναγνώριση, η κατάταξη και η εκτίμηση των ηγετικών ικανοτήτων που ήδη έχουν οι συμμετέχοντες αυξάνοντας με αυτό το τρόπο την αυτοπεποίθησή τους. 

Βαθμός Δυσκολίας: Μέσος

Εκτιμώμενη διάρκεια: 40 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι η εμβάθυνση της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων στη φιλοσοφία της ηγεσίας και η δυνατότητα να εκφραστούν οι σημαντικότερες τις ηγετικές ικανότητές τους.

Βαθμός Δυσκολίας: Υψηλός

Εκτιμώμενη διάρκεια 40 λεπτά

Ο στόχος του workshop είναι η επαφή των συμμετεχόντων με την αξία της μη λεκτικής επικοινωνίας, η αύξηση της αντίληψης και η κατανόηση της σοβαρότητας των μη λεκτικών μηνυμάτων.

Βαθμός Δυσκολίας: Υψηλός

Εκτιμώμενη διάρκεια 40 λεπτά

Τόπος διεξαγωγής

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στις περιοχές Γαλάτσι, Μαρούσι ή Ψυχικό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων. Η ακριβής τοποθεσία ορίζεται 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τι θα παραλάβετε μετά την εκπαίδευση

 • Τις διαφάνειες και τις σημειώσεις της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Κόστος επένδυσης

Το κόστος επένδυσης για την εκπαίδευση είναι 350 ευρώ

 

Ο Εισηγητής

Ελάτε μαζί μας για μια μεταμορφωτική εμπειρία και αρχίστε να βλέπετε τον κόσμο μέσα από έναν πιο ξεκάθαρο φακό.

Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να παρακολουθήσετε

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή