Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Advanced Leadership Skills

Δια ζώσης

Μια συνάντηση - 8 ώρες

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

10.00 – 18.00

Γενικές Πληροφορίες

Η εφαρμογή οποιωνδήποτε κανόνων επιτυχημένης ηγεσίας προϋποθέτει τη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την αναγνώριση αυτής και τέλος τη δυνατότητα επιτυχημένης διαχείρισής της.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να παρουσιάσει σε managers / ηγέτες με ποιο τρόπο μπορούν να εκτοξεύσουν τα αποτελέσματά τους κάνοντας χρήση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αρχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες ασχολούνται με πωλήσεις, διαπραγματεύσεις, διοίκηση προσωπικού, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επικοινωνιακές ικανότητές τους και να εκτοξεύσουν την αποτελεσματικότητά τους κάνοντας χρήση πολύ συγκεκριμένων επικοινωνιακών εργαλείων.

Τι να περιμένετε

Πρόκειται για εκπαίδευση η οποία πραγματικά θα σας ακολουθεί και θα καθοδηγεί καθημερινά την επαγγελματική συμπεριφορά σας.

Προσφέρει εναλλακτικές λογικές στην επικοινωνιακή διαχείριση των συναντήσεών σας και εμπλουτίζει το επαγγελματικό σας΄΄οπλοστάσιό ΄΄.

Τέλος παρέχει πρακτικά εργαλεία τα οποία θα μπορέσετε να εφαρμόσετε από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Εργαλειοθήκη

Θεματικές Εισηγήσεις Παρουσιάσεις

Case Studies

2 Work shops

Οφέλη παρακολούθησης

 • Άμεση αντίληψη των πραγματικών σκέψεων των συνομιλητών σας ανεξάρτητα με αυτό που ισχυρίζονται

 • Κατακόρυφη αύξηση της συναισθηματικής σας νοημοσύνης

 • Ικανότητα ‘’ανάγνωσης’’ των μη λεκτικών μηνυμάτων

 • Ικανότητα επίγνωσης και ελέγχου της ‘’εικόνας’’ σας

 • Ικανότητα κατάταξης των συνομιλητών σας βάση τύπου προσωπικότητας

Περιεχόμενα

 • Ο ορισμός και ο ρόλος της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και γιατί είναι καθοριστικής σημασίας η συγκεκριμένη γνώση.
 • Η Αξιολόγηση Αξιοπιστίας. Ανίχνευση ψεύδους και παραπλανητικών συμπεριφορών στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.
 • Τι ορίζεται ως Αξιολόγηση Αξιοπιστίας και ποια τα πρακτικά εργαλεία άμεσης αναγνώρισης. 
 • Γιατί οι άνθρωποι δε θέλουν να λένε ψέματα, τι συμβαίνει όταν το κάνουν και πως να το αναγνωρίσετε.
 • Η επιρροή των 7 Ομάδων Συναισθημάτων στα αποτελέσματα των ομάδων. 
 • Γιατί ο τρόπος που κάποιος αισθάνεται για οποιαδήποτε κατάσταση προδιαγράφει το τρόπο που θα συμπεριφερθεί, πως να το       αναγνωρίσετε και να το προβλέψετε.
 • Profiling. Τυπολογία Προσωπικοτήτων κατά Mayers – Briggs Type Indicator.                                                               
 • Τι μπορεί και τι δε μπορεί να κάνει κάθε τύπος προσωπικότητας. Επωφελείς και καταστροφικοί συνδυασμοί.
 • Ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας και βασικά στοιχεία αυτής.
 • Me – Factor. Ο παράγοντας ‘’Εμείς’’ και ο καταλυτικός ρόλος της προσωπικότητας και συμπεριφοράς μας.

Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης

 • Γνωριμία της ομάδας
 • Η ιστορία μου
 • Η δική σας ιστορία
 • Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε
 • Πως θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά μας στο τέλος της εκπαίδευσης
 • Τί λένε οι ακαδημαϊκές έρευνες για τη μη λεκτική επικοινωνία
 • Αξιοπιστία αποκωδικοποίησης
 • Περιορισμοί
 • Σημαντικότητα γνώσης
 • Tips αποκωδικοποίησης
 • Η σημασία της αναγνώρισης in real time
 • Μύθοι και αλήθειες
 • Ο ρόλος των συναισθημάτων στην ανθρώπινή συμπεριφορά
 • Ποιες είναι οι 7 ομάδες συναισθημάτων κατά Ekman
 • Τι σηματοδοτεί κάθε μία ομάδα και πως να την αναγνωρίσετε
 • Γιατί τα συναισθήματά μας ορίζουν τα αποτελέσματά μας και με ποιο τρόπο μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση.

Οι σημαντικότερες κινήσεις που συναντάμε καθημερινά, τι σημαίνουν και πως να τις αντιμετωπίζετε

 • Ποιος είναι ο ορισμός και πως δημιουργούνται

 • Facial Anatomy Coding System (FACS)

 • Πως να αποκωδικοποιείτε άμεσα τις μικροεκφράσεις που βλέπετε

Σκοπός του workshop είναι η έκθεση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε cases αναγνώρισης συναισθημάτων, κινησιολογίας και μικροεκφράσεων προσώπου. Μέσα από τη παραπάνω διαδικασία θα ανακαλύψουμε και τη σημασία του χώρου, του χρόνου και του περιεχομένου κάθε συζήτησης και πως αυτά επηρεάζουν την ερμηνεία της μη λεκτικής επικοινωνίας κάθε φορά.

 • Ο ορισμός και το φάσμα του ψεύδους

 • Η δομή και ο κύκλος του ψεύδους

 • Το ψεύδος στο επαγγελματικό περιβάλλον

 • Άξονες Ανίχνευσης ψεύδους

 • Λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια ψεύδους

 • Βασικές τεχνικές ανίχνευσης ψεύδους

 • Η σημασία της συγκέντρωσης και εστίασης στα επαγγελματικά αποτελέσματά μας

 • Γιατί οι άνθρωποι αποσπώνται

 • Με ποιο τρόπο χάνονται πολύτιμες πληροφορίες λόγω της αδυναμίας εστίασης

 • Πρακτικοί τρόποι ενδυνάμωσης της δυνατότητας συγκέντρωσης

Σκοπός του workshop είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη πιο σημαντική δεξιότητα σχετιζόμενη άμεσα με το δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Την έννοια της ενεργητικής ακρόασης, σε επίπεδο πλέον πρακτικής εφαρμογής. Κατάλληλες διαμορφωμένες ασκήσεις θα μας βοηθήσουν να χρησιμοποιούμε θετικές πρακτικές σε αυτή τη κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας το μέγιστο της επικοινωνίας.

 • Το μοντέλο Myers and Briggs ( MyersBriggs Type Indicator, MBTI)

 • Η σημασία της προτίμησης

 • Ο πυρήνας της προσωπικότητας

 • Τα 4 ζεύγη χαρακτηριστικών

 • Η έννοια της ιδιοσυγκρασίας

 • Οι 4 τύποι ιδιοσυγκρασίας, πως να τους αναγνωρίσετε και πως να τους επηρεάσετε

Αξιολόγηση Εκπαίδευσης – Συμπεράσματα – Συζήτηση – Προβληματισμοί – What is the next step

Τόπος διεξαγωγής

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στις περιοχές Γαλάτσι, Μαρούσι ή Ψυχικό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων. Η ακριβής τοποθεσία ορίζεται 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τι θα παραλάβετε μετά την εκπαίδευση

 • Τις διαφάνειες και τις σημειώσεις της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Δυνατότητα πιστοποίησης από NOCN (προαιρετικό)

Όλες οι εκπαιδεύσεις μας είναι πιστοποιημένες από τον Βρετανικό Οργανισμό NOCNΗ πιστοποίηση περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία μέσω ερωτήσεων multiple choice με απαίτηση επιτυχίας τουλάχιστον 60%. Η εξέταση γίνεται αμέσως μετά το τέλος της εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες δια ζώσης, έχει μέγιστη διάρκεια 45 λεπτών και οδηγεί στο τίτλο ‘’Certified Body Language and Lie Detection Master’’

Για τους συμμετέχοντες που παρακολουθούν online την εκπαίδευση, η εξέταση πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από τη λήξη της εκπαίδευσης επίσης online κατόπιν συνεννόησης. 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και το επιπλέον κόστος διαμορφώνεται στα 120 ευρώ. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 3 εβδομάδες μετά την εξέταση και σε περίπτωση μη επιτυχίας οι συμμετέχοντες μπορούν να εξεταστούν άλλη μία φορά με μηδενικό κόστος.

Οφέλη Πιστοποίησης NOCN

Ο Βρετανικός Φορέας NOCN είναι αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται σε 180 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο για διεθνή αναγνώριση, αναβαθμίζει το βιογραφικό του, αποκτά συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως κάτοχος ενός ισχυρού πιστοποιητικού το οποίο αποδεικνύει τις γνώσεις και δεξιότητές του στο αντικείμενο.

Κόστος επένδυσης

Το κόστος επένδυσης για την εκπαίδευση είναι 450 ευρώ

Προαιρετικά το επιπλέον κόστος της πιστοποίησης είναι 120 ευρώ

Ο Εισηγητής

Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να παρακολουθήσετε

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή