Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Advanced VIP Master programme

Εκπαίδευση στη γλώσσα σώματος,
στην Ανίχνευση Ψεύδους, στην Επιρροή και στο Profiling

Payment Plan

Συνολικό Κόστος

Επένδυσης 2300 Ευρώ

Προκαταβολή

150 Ευρώ

Υπόλοιπο

2150 ΕυρώΧρόνος Καταβολής

Ποσό ( Ευρώ)

Μετά το τέλος της 1ης εβδομάδας εκπαίδευσης

500

Μετά το τέλος της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550

Μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550

Μετά το τέλος της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Σημαντικό!!!

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας.

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή

Περιγραφή

Advanced VIP Master programme

Εκπαίδευση στη γλώσσα σώματος,
στην Ανίχνευση Ψεύδους, στην Επιρροή και στο Profiling

Payment Plan

Συνολικό Κόστος

Επένδυσης 2300 Ευρώ

Προκαταβολή

150 Ευρώ

Υπόλοιπο

2150 Ευρώ

Χρόνος Καταβολής

Ποσό ( Ευρώ)

Μετά το τέλος της 1ης εβδομάδας εκπαίδευσης

500

Μετά το τέλος της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550

Μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550

Μετά το τέλος της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης

550

Πρώτη καταβολή


Αγορά με τμηματική καταβολή του ποσού

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.

Σημαντικό!!!

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας !!! Βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις δεξιότητές σας και να αυξήσετε την επιρροή που ασκείτε στους ανθρώπους γύρω σας.

Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο καταλήξετε ότι η εκπαίδευση δε θα σας βοηθήσει, αφού έχετε παρακολουθήσει την 1η εβδομάδα, διατηρείτε το δικαίωμα να μη συνεχίσετε χωρίς να δημιουργείται καμία πρόσθετη υποχρέωση από τη δήλωση συμμετοχή σας.

Καμία ερώτηση, καμία ενόχληση.

Το ποσό της προκαταβολής κρατείται από το Ινστιτούτο ως εύλογη αμοιβή για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σας περιμένουμε !!!

Πριν αποφασίσω επιθυμώ μια online συνάντηση με τον εκπαιδευτή


Προγραμματισμός Online Ραντεβού