Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Leading with Emotional Intelligence

Leading with Emotional Intelligence

(8 ώρες δια ζώσης ή online)

 Η έρευνες συσχετίζουν άμεσα τη συναισθηματική νοημοσύνη με την επιτυχημένη ηγεσία.
Οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη εμπνέουν εμπιστοσύνη, προωθούν τη συνεργασία και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα.
Κατανοώντας τα δικά τους συναισθήματα και τα συναισθήματα των μελών της ομάδας τους, οι ηγέτες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να καλλιεργούν μια θετική οργανωτική κουλτούρα που ευνοεί την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Η Εκπαίδευση

Η ηγεσία στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο δεν αφορά μόνο τη στρατηγική και το όραμα. Είναι βαθιά ριζωμένη στην κατανόηση, την αντίληψη, τη διαχείριση του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων.
Στη πραγματικότητα η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής ηγεσίας.
Η συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγετικής επιτυχίας είναι αδιαμφισβήτητη και αυτό το 8ωρο ταξίδι μπορεί να είναι το εισιτήριό σας για την αξιοποίηση αυτής της δύναμης.
Αυτή η άκρως διαδραστική εκπαίδευση 6 εργαστηρίων είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να εμβαθύνει στον πυρήνα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και την ύψιστη σημασία της στην Ηγεσία.
Μεταμορφώστε την ηγετική σας προσέγγιση, συνδυάστε τη συναισθηματική νοημοσύνη με τη στρατηγική και οδηγηθείτε σε κορυφαία αποτελέσματα.
Ελάτε να επαναπροσδιορίσουμε μαζί την Ηγεσία.

Η εκπαίδευση προσφέρεται σε ομάδες ή ατομικά κατόπιν συνεννόησης

Ενότητα Ι​

Θεωρία των συναισθημάτων και της νοημοσύνης

Ορισμός και λειτουργία της νοημοσύνης
Ορισμός και λειτουργία των συναισθημάτων

Ενότητα ΙI

Συναισθηματική νοημοσύνη

Ορισμός και μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης
Παράγοντες – συντελεστές υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης

Ενότητα ΙII

Ηγεσία

Ορισμός και τρέχουσες προσεγγίσεις
Visionary Leadership
Strategic Leadership
Transformational Leadership
Παράγοντες – Συντελεστές επιτυχημένης ηγεσίας

Ενότητα ΙV

Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη στην ηγεσία
Κοινοί απαιτούμενοι συντελεστές – παράγοντες και η σημασία τους

Ενότητα V

Έξι διαδραστικά workshops

(το περιεχόμενο και η εστίαση μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες)

(1) Winner or Looser
Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα σε σχέση με τη συμπεριφορά ενός ηγέτη και να εντοπίσουν τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι ηγέτες για να προκαλέσουν αυτά τα συναισθήματα.

(2) Επιβλαβείς συνήθειες ακρόασης
Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αυτοαξιολογήσουν τις ικανότητές τους στην ακρόαση και να εντοπίσουν τις αρνητικές συνήθειες ακρόασης ή/και τα μοτίβα που παρεμποδίζουν την οικοδόμηση καλών σχέσεων με την ομάδα τους.

(3) Η σημασία της ευγνωμοσύνης
Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη συνήθεια να εκφράζουν την εκτίμησή τους στον εργασιακό χώρο, να σκέφτονται με όρους ευγνωμοσύνης, ειδικά αν έχουν την τάση ή ακόμη και την εκπαίδευση να σκέφτονται και να ενεργούν μόνο με κριτικούς όρους.

(4) Το όραμά μου
Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους όραμα και να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες λέξεις για να συνδέσουν τις σκέψεις τους με αυτό.

(5) Περισσότεροι προβληματισμοί
Στόχος του εργαστηρίου είναι να εμβαθύνει η αυτογνωσία των συμμετεχόντων στη φιλοσοφία της ηγεσίας και να τους δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σημαντικότερες ηγετικές τους δεξιότητες.

(6) Ακούστε αυτό που δεν λέγεται
Στόχος του εργαστηρίου είναι να εκθέσει τους συμμετέχοντες στην αξία της μη λεκτικής επικοινωνίας, να αυξήσει την αντίληψη και την κατανόηση της σοβαρότητας των μη λεκτικών μηνυμάτων.

Ενότητα VI

Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα - Συζήτηση

(upon request)

Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη από την εκπαίδευση και θα καθορίσουμε ένα σχέδιο δράσης

Σας ακούγεται ενδιαφέρον;
Συμπληρώστε τη φόρμα

Κατεβάστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης (PDF)

Προγραμματίστε μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση με τον εκπαιδευτή