Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Εταιρικές εκπαιδεύσεις

Don’t miss the Meta Training world

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης  είναι η ψυχή της, το παρόν και το μέλλον της.

Είναι ο παράγοντας εκείνος που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ή… να μη τη κάνει.

Η αναβάθμιση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων είναι κρίσιμος παράγοντας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Οι θεματολογίες και κυρίως τα περιεχόμενα των εκπαιδεύσεων πρέπει να είναι στοχευμένα και πάντα ένα βήμα μπροστά. 

Το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος σχεδιάζει και υλοποιεί μόνο τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις.

Μας αρέσει να τις ονομάζουμε Meta Training. 

Meta Trainings για Meta Results.

H θεματολογία των εκπαιδεύσεων καλύπτει τους παρακάτω τομείς.

Intelligent Negotiations

Η νοημοσύνη στις Διαπραγματεύσεις

Profiling

Αναγνωρίστε ποιον έχετε απέναντί σας

Μη Λεκτική Επικοινωνία

Εφαρμοσμένη Γλώσσα Σώματος και Μικροεκφράσεις προσώπου

Αξιολόγηση Αξιοπιστίας

Lie Detection in Business Environment

Εφαρμοσμένη Συναισθηματική Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις

Don’t miss the Meta Training world

Οι διάρκεια της κάθε ενότητας είναι 4 ή 8 ώρες ανάλογα με  την επιθυμητή εμβάθυνση στο κάθε θέμα.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες  από τις παραπάνω ενότητες. 

Συμπληρώστε τη φόρμα , ή εναλλακτικά ορίστε μια online συνάντηση μαζί μου ΕΔΩ