Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Aτομικές εκπαιδεύσεις

 Ένα υπερόπλο στα χέρια σας

Reconstruct Yourself

Master Premium Skills

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

3ωρες οnline εκπαιδεύσεις on demand

On Demand