Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Συναισθηματική νοημοσύνη και γλώσσα σώματος

Καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο δείκτης ΙQ δεν επαρκεί για να χαρακτηρίσει, να ξεχωρίσει και να κατατάξει τους ανθρώπους, ένας άλλος δείκτης ο οποίος θα μπορούσε να μετρήσει και άλλες ικανότητες είναι απαραίτητος.

Ο δείκτης, λοιπόν, της συναισθηματικές νοημοσύνης ή ΕI ( Emotional Intelligence) διαδραματίζει πλέον αυτό το ρόλο.

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι πολλοί.

Η συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσε να οριστεί ως η ικανότητα ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει, να κατατάσσει και να επηρεάζει τα δικά του συναισθήματα, τα συναισθήματα των άλλων, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες και τις καταστάσεις, και βάση αυτών να έχει την ικανότητα να καθοδηγεί τις εξελίξεις προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι.

Γιατί όμως η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται σημαντική και για πολλούς ακόμη και σημαντικότερη του IQ σε πολλές περιπτώσεις?

Για να μην αναφερθώ σε πολύπλοκες και ίσως δυσνόητες θεωρητικές προσεγγίσεις θα πω απλά το εξής. Κάθε συναλλαγή, κάθε επικοινωνία σε επίπεδο πωλήσεων, διαπραγματεύσεων, εκπαιδεύσεων, κάθε προσπάθεια συνύπαρξης σε επαγγελματικό ή μη χώρο, έχει ένα κοινό παρονομαστή. Την επαφή, το διάλογο και την προσπάθεια συμφωνίας και συνεννόησης μεταξύ ανθρώπων.

Όσο αυτό θα ισχύει, η ικανότητα να αντιληφθούμε το πως νιώθει, το τι πραγματικά σκέφτεται ο συνομιλητής μας αλλά και εμείς οι ίδιοι, θα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της έκβασης, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι.

Η ικανότητά μας λοιπόν να αναγνωρίζουμε, να κατατάσσουμε και να επηρεάσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τα συναισθήματα των άλλων, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες και τις καταστάσεις, και βάση αυτών να μπορούμε να καθοδηγούμε τις εξελίξεις προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι, είναι προφανώς εξόχως σημαντική.

Με ποιόν τρόπο όμως μπορεί να μετρηθεί η παραπάνω ικανότητα και πολύ περισσότερο πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η συγκεκριμένη ικανότητα?

Το πρώτο ερώτημα είναι δυσκολότερο να απαντηθεί από το δεύτερο.

Έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης βασισμένα και τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις ( μοντέλα).

  1. Ability based evaluation model
  2. Trait based evaluation model
  3. Based evaluation model

Το πρώτο μοντέλο μετρά τη συναισθηματική νοημοσύνη μετρώντας ουσιαστικά θεωρητικές γνώσεις και ικανότητες αναγνώρισης συναισθημάτων των συμμετεχόντων, το δεύτερο μοντέλο έχοντας μία εκ διαμέτρου διαφορετική προσέγγιση λαμβάνει υπόψιν του χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και με ποιο τρόπο αυτά εφαρμόζονται στο παραπάνω πεδίο και τέλος, το τρίτο μοντέλο προτείνει μία προσέγγιση με στοιχεία και από τα δύο πρώτα μοντέλα.

Προφανώς κάθε μοντέλο έχει τα δυνατά και αδύναμά του σημεία και φυσικά έχουν γίνει εκατοντάδες έρευνες και εφαρμογές των παραπάνω μοντέλων με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Στο πρακτικό μέρος τώρα.

Με ποιόν τρόπο μπορεί κάποιος να επιτύχει αυτά που ο ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης ορίζει?

Παραθέτω τις τίτλους και σύντομες περιγραφές βασικών γνώσεων – δεξιοτήτων που θα πρέπει κάποιος να κατέχει προκειμένου να επιτύχει υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης και να γεύεται τα οφέλη αυτής σε όλο το φάσμα της ζωής του.

Θεωρία Συναισθημάτων

Ομάδες Συναισθημάτων, Χαρακτηριστικά Συναισθηματικών επεισοδίων Αναγνώριση, Επιρροή και Διαχείριση Συναισθημάτων

Γλώσσα Σώματος

Αποκωδικοποίηση κινήσεων, μικροεκφράσεων προσώπου και αντιστοίχιση αυτών σε κάθε συναισθηματική ομάδα.

Αξιολόγηση Αξιοπιστίας

Ανίχνευση Ψεύδους, Τεχνικές Εκμαίευσης πληροφοριών, Κριτήρια Συμβατότητας, Κανάλια επικοινωνίας

Mindfulness

Ως Mindfulness ορίζεται η συνειδητότητα που προκύπτει, όταν επί σκοπού και χωρίς διάθεση κριτικής κάποιος μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος σε μία κατάσταση – συζήτηση κτλ. Η συγκεκριμένη ικανότητα ίσως αποτελεί το θεμέλιο λίθο των πάντων και η προσπάθεια να εφαρμόσουμε οτιδήποτε χωρίς αυτή μπορεί να σαμποτάρει τα αποτελέσματά μας.

Επιρροή

Στρατηγικές και τεχνικές αποτελεσματικής άσκησης επιρροής

Profiling

Κατάταξη των ανθρώπων με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Προτιμήσεις και διαδικασίες λήψης απόφασης βάση αυτών.

Αποτελεσματικές συζητήσεις

Έχοντας τα δεδομένα από τα παραπάνω οι επαγγελματικές συζητήσεις σχεδιάζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά ακολουθώντας βασικές αρχές.