Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Αποτελεσματικές προσλήψεις

Αποτελεσματικές προσλήψεις
(8 ώρες δια ζώσης ή online)

Κρίσιμες ερωτήσεις

 Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο κοστίζει η λάθος πρόσληψη από άποψη χρημάτων, χρόνου, ηθικής της ομάδας σας, ικανοποίησης πελατών κτλ.;
Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια πρέπει να είναι η δομή μιας συνέντευξης, η οποία θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την αξιοπιστία και την ακρίβεια των όσων ακούτε;

Η συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επιτυχημένης πρόσληψης προσωπικού

Η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία πρόσληψης, επιτρέποντας στους υπεύθυνους προσλήψεων να αξιολογούν τους υποψηφίους όχι μόνο για τις τεχνικές τους δεξιότητες αλλά και για τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα, την ακεραιότητα, την ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας, την αξιοπιστία τους και πολλά άλλα.
Οι υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των υποψηφίων και της αξιοπιστίας τους, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή προβλημάτων και στη λήψη σωστών αποφάσεων πρόσληψης.

Η Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους του ανθρώπινου δυναμικού και τους διευθυντές, να αξιολογήσουν τους υποψηφίους με βάση κάτι περισσότερο από τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Παρέχει μια συγκεκριμένη διαδικασία συνέντευξης και σχετικά εργαλεία που αξιολογούν με ακρίβεια την ακεραιότητα και την αξιοπιστία ενός υποψηφίου. Η αξιολόγηση βασίζεται σε κανόνες αποκωδικοποίησης ανθρώπινης συμπεριφοράς και αξιολόγησης αξιοπιστίας.

Η εκπαίδευση προσφέρεται σε ομάδες ή ατομικά κατόπιν συνεννόησης

Ενότητα Ι​

Συναισθηματική νοημοσύνη

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε βασικές αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης, θα διερευνήσουμε τον ρόλο των συναισθημάτων, τα μοντέλα Σ.Ν , τις διαστάσεις τους και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται.
Τέλος, θα αναφερθούμε στον σημαντικό ρόλο της Σ.Ν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων προσλήψεων.

Ενότητα ΙI

Αξιολόγηση αξιοπιστίας και ανίχνευση του ψεύδους

Θα διερευνήσουμε τον τομέα της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εξαπάτησης, αναφερόμενοι στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λένε ψέματα και στον ρόλο των κινήτρων.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αναγνώριση ψεύδους, θα εξοικειωθούμε με την αναγνώριση αποκλίσεων στον προφορικό λόγο, στις κινήσεις του σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου.

Ενότητα ΙII

Μοντέλο συνέντευξης
5 βημάτων και workshop

Σε αυτή την ενότητα, θα εξοικειωθούμε με ένα μοντέλο συνέντευξης πέντε βημάτων που μπορεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συνέντευξη είναι ακριβείς, σχετικές και πλήρεις.

Ενότητα IV

Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
(TEIQue- sort form)

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τεστ αξιολόγησης Σ.Ν και θα αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις που συσχετίζονται με τη διενέργεια αποτελεσματικών συνεντεύξεων.

Ενότητα V

Συμπεράσματα
Επόμενα βήματα
Συζήτηση

Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη από την κατάρτιση και θα καθορίσουμε ένα σχέδιο δράσης.

Σας ακούγεται ενδιαφέρον;
Συμπληρώστε τη φόρμα

Κατεβάστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης (PDF)

Προγραμματίστε μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση με τον εκπαιδευτή